Adviezen voor je Kiezen

Een podcastserie voor werkgevers en werknemers, dus eigenlijk voor ons allemaal. Je hoort antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben.

Karin Hosmus is bedrijfsarts en extern vertrouwenspersoon. Dagelijks adviseert ze patiënten en bedrijven.
Victor Chevallier is elke dag actief in het bedrijfsleven als trainer, coach, mediator en consultant.

Samen geven ze je de beste adviezen, om zelf te kiezen.
Soms serieus, soms ludiek.

Stel jouw vragen aan Coach Victor & Dokter Karin.
En hoor de onverwachte antwoorden in: Adviezen voor je Kiezen

Presentatie:Karin Hosmus & Victor Chevallier

Alle afleveringen

27. Verslaving van je kind, wat kan een coach hierin betekenen?

Een luisteraar vraagt zich af wat een coach kan hem bieden. Door zijn werkgever wordt hij naar een coach gestuurd, omdat de werkgever bang is dat hij anders waarschijnlijk in de ziektewet komt. Maar wat kan een coach doen aan de alcoholverslaving van zijn zoon? Iedereen heeft momenteel een coach. Is het een modeverschijnsel aan...

26. Thuiswerken, ik wil dit altijd wel!

Tijdens de Corona-maatregelen werd iedereen, die dat kon, gevraagd om thuis te werken. In sommige gevallen bevalt dit zo goed, dat je dit wellicht zo wilt houden. Hoe regel je dat met je werkgever? Luister ook naar aflevering 23. COVID-19 editie: Hoe werk je als coach tijdens de Corona-crisis?

25. Sociale stress, wat is dat eigenlijk?

Sociale stress… een veel gehoord fenomeen. Wat is dat eigenlijk. En wat willen we behouden in het Post Corona tijdperk? Zoveel nieuwe inzichten, zoveel nieuwe mogelijkheden. Hoe gaan we dit als samenleving aanvliegen? De verleiding is groot. Kunnen we van dit moment gebruik maken? Luister ook naar aflevering 22. Hoe start je weer op?

24. Zijn er meer arbeidsconflicten tijdens de Corona-crisis?

Het lijkt voorstelbaar dat er juist in de coronaperiode meer aanspraak gedaan wordt op een mediator. Is dat ook zo? Hoe was dat in de praktijk van Victor als mediator. Zijn er inderdaad meer arbeidsconflicten geweest? Of alleen een andere aard en insteek? Luister ook naar de afleveringen 03. Wat doet een vertrouwenspersoon? en 06. Wat...

23. COVID-19 editie: Hoe werk je als coach tijdens de Corona-crisis?

De Corona-crisis lijkt een beetje voorbij. Verraderlijk, want er kan in de herfst een nieuwe komen. Maar hoe is het nu met coach Victor en zijn werkzaamheden? Hoe was het om in deze periode te werken. Wat zijn de ervaringen geweest van coach Victor? Luister ook naar de afleveringen 2. Wat doet een coach? en...

22. COVID-19 Editie: Hoe start je weer op?

De bedrijven zijn weer langzaam aan het opstarten, werkgevers doen hun best om hun werknemers beschermd te houden. Wat mag een werkgever daarin wel en niet? En wat kunnen we werknemers adviseren? 

21. COVID-19 Editie: Hoe gaat het UWV om met de nieuwe situatie?

Ook Adviezen voor je Kiezen ontkomt er niet aan: speciale Coronapodcasts. In deze derde speciale Corona-aflevering: Hoe gaat het UWV om met de nieuwe situatie? Voor de Wet Verbetering Poortwachter moet je zo snel mogelijk gereïntegreerd worden Maar dat kan nu vaak niet. Wat nu?Wij baseren ons op de sites van de Nederlandse Vereniging voor...

20. COVID-19 Editie: Wanneer is iemand nu arbeidsongeschikt?

Ook Adviezen voor je Kiezen ontkomt er niet aan: speciale Coronapodcasts. In deze tweede speciale Corona-aflevering: wanneer is iemand nu arbeidsongeschikt? Ben je dat ook als je verplicht thuis moet zijn omdat een gezinslid verdacht is van Corona? En bij gewone griep- en verkoudheidsklachten?Wij baseren ons op de sites van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en...

19. COVID-19 Editie: Wat zijn de richtlijnen?

Ook Adviezen voor je Kiezen ontkomt er niet aan: speciale Coronapodcasts. Wat zijn de richtlijnen? Wanneer meld je je ziek? Hoe gaan de bedrijfsartsen hier mee om? En het UWV? Wij willen jullie als werkgevers en werknemers graag adviseren hoe om te gaan met deze nieuwe situatie. Hierbij baseren wij ons op de sites van de Nederlandse Vereniging voor...

18. Baan was niet zoals ik gedacht had. Wat nu?

Dokter Karin & Coach Victor kregen de volgende vraag voor hun kiezen:  “Bij mijn aanstelling vier maanden geleden werd mijn functie veel leuker en afwisselender voorgesteld, als dat nu in de praktijk blijkt. Wat moet ik nu doen?  In deze aflevering van Adviezen voor je Kiezen geven Karin en Victor antwoord op deze vraag waar veel van baan...

17. Mag de bedrijfsarts contact opnemen met mijn behandelaar

Dokter Karin en Coach Victor kregen de volgende vraag voor hun kiezen: “Ik ben al een tijdje ziek thuis, nu kreeg ik het verzoek van de bedrijfsarts of hij contact mocht opnemen met mijn behandelend arts en of ik daar ook even voor wilde tekenen… Ja zeg! Moet ik daar nou aan meewerken?”In deze aflevering van...

16. Alleenstaande ouder combineren met werk

In deze zestiende aflevering: Alleenstaand ouderschap combineren met werk. Hoe doe je dat? Dit is voor veel mensen een herkenbaar probleem. Het is al heel hectisch in een alleenstaand gezin en dan voelt het alsof je ruimte moet zoeken om ook nog aan het werk te gaan. Flexibiliteit, mantelzorgtaken, opvang, je energielevel in de gaten...

15. Gepest worden op de werkvloer

In deze vijftiende aflevering: Gepest worden op de werkvloer. Wat doe je hier tegen? Pesten is zeker niet iets dat alleen op scholen gebeurd, ook binnen bedrijven en instellingen komt het helaas veel voor. Er zit vaak onvoorstelbaar veel leed onder. Je ergens uitspreken helpt! Je dit kunt dit op meerdere niveaus insteken, maar de...

14. Man heeft moeite met vrouw-collega op de werkvloer

Wat nu als je als man moeite hebt met een vrouwelijke leidinggevende? Deze vraag kregen wij als inzending voor deze podcast. Wij worden hier natuurlijk nieuwsgierig van. Want waar komt dit vandaan? En wat zijn de achtergronden van de persoon die deze vraag stelt? Wat maakt dat negatieve ervaringen gekoppeld worden aan deze vrouw? Ja,...

13. Wat zijn de meest bekende beroepsziekten en hoe ga je daar mee om?

De beroepsziekten, die je kunt ontwikkelen, hangen natuurlijk heel erg af van de omgeving waarin je werkt. Een hele bekende beroepsziekte is het spectrum waar burn-out onder valt. Spanningsklachten en overspannenheidsklachten vallen onder de term: burn-out. Als dit werkgerelateerd is, bijvoorbeeld door pesten of conflicten op de werkvloer, kan dit volgens dokter Karin een beroepsziekte...

12. Fit to the job (mentale) keuring, is dat vergelijkbaar met een assessment?

Is een mentale keuring vergelijkbaar met een assessment? Assessments komen vaak voor bij vacatures en sollicitatieprocedures. Je kunt middels een CV namelijk wel screenen of iemand over de juiste opleiding of werkervaring beschikt, maar dit zegt weinig over de vraag of iemand binnen het team of de instelling van het bedrijf past. Daar zijn allerlei...

11. Scheiding werk en privé. Is dat verstandig of juist helemaal niet?

Soms zijn er mensen die op hun werk als het ware een ‘uniform’ aantrekken en werk en privé heel strak scheiden. Vaak hebben ze ook strak afgebakende werktijden. Maar is dit wel verstandig? Dit is natuurlijk heel persoonsafhankelijk. En waar voel je je prettig bij? Flexibele werktijden geven een bepaald gevoel van vrijheid.  Zelf bepalen...

10. Wanneer is een communicatietraining voor leidinggevende zinvol?

Op de vraag ‘Wanneer heeft een leidinggevende een communicatie training nodig?’ zou je eigenlijk moeten antwoorden ‘Altijd!’. Er zijn bijna geen gevallen waarbij het niet raadzaam is. Vaak zijn werknemers doorgegroeid in een managersfunctie, omdat ze goed zijn in hun vak. Maar daardoor missen ze vaak de vaardigheden, die juist nodig zijn om goed leiding te...

09. Ziekte is voor de dokter, disfunctioneren voor de leidinggevende. Is dat waar?

In principe is er een duidelijke rolverdeling tussen de bedrijfsarts en de leidinggevende: een leidinggevende mag iets vinden over het functioneren maar niet over de gezondheid van een werknemer, een dokter vice versa. Toch is er een grijs gebied. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een werknemer minder goed functioneert als het gevolg van een (beginnende)...

08. Wie betaalt, bepaalt. Werkt dat ook zo bij een coach die betaald wordt door de werkgever?

Vaak komt ons ter ore: als een coach wordt betaald door de werkgever, bepaalt de werkgever wat er gebeurt. Maar is dat wel zo?  Natuurlijk niet! Een coach heeft natuurlijk geen dubbele agenda en werkt oplossend. Victor werkt als coach primair voor de werknemer. Het belang van de werknemer staat dus altijd centraal. Het is...

07. Wie betaalt, bepaalt. Werkt dat ook zo bij een bedrijfsarts?

Coach Victor interviewt Dokter Karin over de vraag: Is een bedrijfsarts wel onafhankelijk? Of wordt de bedrijfsarts beïnvloed door de werkgever? En is het belang van de werkgever groter dan die van de werknemer? Bedrijfsarts Dokter Karin geeft openhartig antwoord op deze vraag. Luister naar de antwoorden op deze vragen, die je anders nooit gesteld...

06. Wat doet een mediator? 

Dokter Karin interviewt Coach Victor over de vraag: Wat doet nu eigenlijk een mediator? Waarom heeft Victor zoveel commentaar op advocaat-mediators? Wanneer zet je een mediator in? Wat heeft het schoolplein en een bonuszoon daarmee te maken? Luister naar de antwoorden op deze vragen die je anders nooit gesteld zou hebben in de zesde aflevering van Adviezen...

05. Wat doet een consultant?

Coach Victor interviewt Dokter Karin en Dokter Karin interviewt Coach Victor over de vraag: Wat doet nu eigenlijk een consultant? Want dat zijn ze beide: consultant. Wanneer wordt zo iemand ingezet? Wat betekent het woord ‘consultant’ nu eigenlijk? Waar ligt de scheidslijn tussen coach, bedrijfsarts, consultant, beleidsmatige advisering en de afwas doen? Luister naar de...

04. Wat doet een trainer?

Dokter Karin interviewt coach Victor over deze vraag. Wat doet een trainer nu eigenlijk? Waarmee kan hij je helpen? Wanneer zet je zo iemand in? Krijg je er ook een betere conditie van? Luister naar de antwoorden op deze vragen die je anders nooit gesteld zou hebben in de vierde aflevering van Adviezen voor je Kiezen!

03. Wat doet een vertrouwenspersoon?

Coach Victor interviewt Dokter Karin over deze vraag. Wat is een vertrouwenspersoon? Welk bedrijf heeft zo iemand? Hoe stel ik een vraag aan een vertrouwenspersoon? Luister naar de antwoorden op deze vragen, die je anders nooit gesteld zou hebben, in de derde aflevering van Adviezen voor je Kiezen!

02. Wat doet een coach?

Dokter Karin interviewt coach Victor over deze vraag. Wat doet een coach nu eigenlijk? Lost hij jouw problemen op? Wanneer heb je zo iemand nodig? Luister naar de antwoorden op deze vragen die je anders nooit gesteld zou hebben in de tweede aflevering van Adviezen voor je Kiezen!

01. Wat doet een bedrijfsarts?

Coach Victor interviewt Dokter Karin over deze vraag. Wanneer heb je een bedrijfsarts nodig? Wat mag wel, wat mag niet? Luister naar het antwoord op deze vragen, die je anders nooit gesteld zou hebben, in de eerste aflevering van Adviezen voor je Kiezen!

00. Introductie, waar gaan deze podcasts over?

Coach Victor en Dokter Karin stellen zich voor. Ze gaan in deze reeks antwoord geven op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren.