Missie en Visie

MISSIE EN VISIE IN VRIJHEID

De Praatkast is geboren uit journalistieke interesse en passie voor (talk-)radio.
We zien de actuele verschuiving  van radio en TV naar online en on-demand.
De kracht van media op de publieke opinie neemt steeds verder toe. Wij willen daar actief deel van uitmaken.

Vrijheid en klimaat vinden we belangrijke thema’s. Door deze te combineren hebben we nu grote
maatschappelijke ambities met De Praatkast. Grotere ambities als dat we ooit kunnen waarmaken.

Maar zonder dromen is er nog nooit een nieuwe werkelijkheid tot stand gekomen.

Praatkastmensen dromen over hun missie: De wereld beter en mooier maken als dat zij is.

Ruimteschip aarde is voor het eerst in haar menselijk bestaan serieus in gevaar.
Wij willen onze
luisteraars en toeschouwers hierover informeren.
Maar op een fijne manier: kritisch, maar ook
belichten hoe het anders kan.
Beter. Niet alleen zeuren over hoe slecht het is, maar ook optimistisch
praten over oplossingen.
Nieuwe innovatieve ideeën.

Een andere omgang met ons gezamenlijk milieu is niet meer uitsluitend voorbehouden aan 
linksdraaiend biologisch speltbrood etende hippies. Wij willen van Prius naar Tesla.
De aanpak van ons leefmilieu meer mainstream maken. Voor iedereen. De klimaatcrisis gaat
tenslotte ook om- en over iedereen.

Informatie omkleden we bewust met humor, amusement en cabaret. Het leven mag ook gewoon leuk
zijn!
En als bijeffect glijdt daarmee de kerninformatie ook bij minder geïnteresseerde luisteraars naar
binnen.
Want als we ons ruimteschip toekomstbestendig willen maken, moeten we met zijn allen aan

de bak. Zonder uitzondering. Inclusief. Iedereen. Jij. Ik. Samen.

Wij zouden als Praatkast apetrots zijn als we hier een opinievormende rol in kunnen spelen. Behalve
de noodzaak voor verandering liggen met die verandering ook prachtige uitdagingen op ons te
wachten. Met de juiste journalistieke belichting kunnen we een bijdrage leveren aan die innoverende

en economisch aantrekkelijke beweging.

Je mag in Nederland geloven wat je wilt en houden van wie je wilt.

Alhoewel orthodoxe geloofsovertuigingen weer aan deze vrijheid knagen.

Vrijheid is voor vele Nederlanders volkomen vanzelfsprekend. Vrij zijn. Vrij om te denken en vinden
wat je wil. Maar de geschiedenis leert dat dit in Nederland ook niet altijd zo is geweest. En als je
actueel naar de wereld kijkt is vrijheid verre van vanzelfsprekend. In Iran krijg je de doodstraf als je je
geloof van Moslim verandert in Christelijk, in Afghanistan krijg je de doodstraf bij elke ‘homoseksuele handeling’.
 
 

Er zijn helaas nog veel autocratieën in de wereld, bedekt of onbedekt.
Daar is vrijheid ook een leeg 
begrip. 

Wij leven gelukkig in Nederland in een democratie, waarbij iedereen één stem heeft.
In de basis is 
iedereen dus gelijk.
In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo, want het kapitalistische
economische model worstelt met die 
democratische kernwaarde.
Tijdens een grote crisis blijken de rijken bijvoorbeeld nog veel rijker te worden en de armen nog armer.
Iedereen is dus gelijk, maar meer geld is meer invloed, dus weer minder gelijk.
Je voelt steeds meer sociaal ongenoegen tegen de perverse uitwassen van het pure kapitalistische
systeem binnen de democratie.
 
 Er is natuurlijk niets mis met hard werken en daarmee goed geld verdienen. Die achterliggende impuls is gezond.
Wij willen bij de Praatkast ook hard werken en daarmee geld verdienen om een fatsoenlijk loon te

kunnen bewerkstelligen. Maar geld verdienen mag nooit een doel op zich worden.

 

De Praatkast biedt graag een platform om over deze thema’s te praten, te lachen en te debatteren.
Wij nemen ons zelf af en toe ook niet al te serieus, we hopen dat jij dat ook niet doet. Want dat geeft
lucht aan het gesprek, aan ons debat, aan onze dialoog, om uiteindelijk wederzijds begrip te krijgen

en de verbinding aan te gaan.

We gaan met zijn allen een mooiere, schonere, leukere, luchtiger, veiliger en eerlijker wereld bouwen.

In volle vrijheid. Jij en ik. Samen.

Wil je er over meepraten?

Welkom bij De Praatkast.
Gesprekken die er toe doen…