Nu Is Later – Menno Thomas

Menno Thomas is gepromoveerd op het vervaardigen van diervoeders in de proces technologie van diervoeders en heeft in 2007 Zetadec opgericht. Menno is na zijn studie diervoeding als promotie assistent bij de Wageningen University & Research gaan werken. Na zijn promotie heeft hij voor verschillende bedrijven, in verschillende rollen gewerkt, maar is in 2007 dus voor zichzelf met zijn onderzoeksbureau Zetadec begonnen. Hij geeft nu leiding aan een team van medewerkers en is wereldwijd actief zowel bij openbare instellingen als particuliere bedrijven. Zijn bedrijf Zetadec houdt zich bezig met bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling naar het vervaardigen van diervoeders, kunstmest en huisdiertraktaties en helpt wereldwijd productiebedrijven bij het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe productieprocessen. Met Zetadec is hij nu hard op weg een wereldwijd erkende Research & Developmentorganisatie te worden op het gebied van technologie voor de productie van diervoeders en toevoegingsmiddelen voor diervoeding en meststoffen. Hoe doet hij dat? Wat is zijn achtergrond en waarom is hij gaan doen wat hij nu doet? En vooral: Wie is Menno eigenlijk? Om daar achter te komen luister je naar deze aflevering van Nu is Later, onderdeel van De Praatkast: Victor Chevallier in gesprek met Menno Thomas.