13. Wat zijn de meest bekende beroepsziekten en hoe ga je daar mee om?

De beroepsziekten, die je kunt ontwikkelen, hangen natuurlijk heel erg af van de omgeving waarin je werkt. Een hele bekende beroepsziekte is het spectrum waar burn-out onder valt. Spanningsklachten en overspannenheidsklachten vallen onder de term: burn-out. Als dit werkgerelateerd is, bijvoorbeeld door pesten of conflicten op de werkvloer, kan dit volgens dokter Karin een beroepsziekte worden. Alle constateringen van beroepsziekten kunnen anoniem worden gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten om gelijke gevallen in de toekomst te voorkomen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het aandeel van psychische klachten de laatste tijd is toegenomen. Dit komt onder andere volgens coach Victor door de druk die men in het algemeen ervaart om altijd bereikbaar te zijn, de verharding van de maatschappelijke verhoudingen en de eerdere recessie. Maar ook mantelzorgtaken in de privésfeer nemen sterk toe. Een klacht is bijna nooit volledig privé- of volledig werkgerelateerd. Maar hoe ga je hiermee om? Luister naar de antwoorden op alle vragen, die je anders nooit gesteld zou hebben, in deze dertiende aflevering van Adviezen voor je Kiezen!